Domů Knihovna Spolky Úřední deska Informační tabule Tiskopisy Nalezení psi Územní plán Albrechtice
 
 Obec Albrechtice
Obecní 186
735 43 Albrechtice

tel. +420 596 428 448
tel. +420 596 428 455
id datové schránky: tudbvzd

 • Telefon Podatelna
  +420 595 170 637

 • Fax
  +420 596 428 477

  Stavební úřad
  Kostelní 501
  735 43 Albrechtice

 • Vedoucí stavebního úřadu
  +420 595 170 517

 • Stavební úřad
  +420 595 170 067

  Klapky jednotlivých oddělení naleznete zde

  e-mail: sekretariat@obecalbre... tajemnik@obecalbre...

  IČO: 297 429
  Bankovní spojení:
  ČS Karviná
  Číslo účtu:
  1721599329/0800
 •  


  ÚŘEDNÍ DNY
  Pondělí 8:00 - 12:00
  a 12:30-17:00

  Středa 8:00 - 12:00
  a 12:30-17:00


  PODATELNA
  Podatelna je v pátky pro veřejnost přístupná do 13:00 hod.

  Elektronický přístup do knižního katalogu
  Vážení spoluobčané, od měsíce listopadu můžete nahlížet do knižního katalogu obecní knihovny v Albrechticích prostřednictvím webových stránek www.albrechtice.knihovna.info. Po jejich zobrazení zvolte z nabídky v horním řádku ?Online katalog?. Zobrazí se formulář k přihlášení ? vepište podle požadavku ?Příjmení?, ?Jméno? a do políčka ?KOD? vepište číslo vaší průkazky. Nyní můžete nahlížet do vaší karty, prohlídnout si, jaké tituly máte zapůjčeny, kdy vyprší výpůjční doba nebo si můžete požadovaný titul objednat (po jeho vrácení do knihovny vám bude rezervován). Pokud kliknete v nabídce v horním řádku na ?Jednoduché hledání?, můžete podle nastavených podmínek vyhledávat, jaké knihy jsou v naší knihovně k dispozici. Ludmila Hajduová, knihovnice

  NAPIŠTE NÁM
  Žádáme občany, aby pro své dotazy, upozornění, případně žádosti o informace využívali přednostně e-mailové adresy jednotlivých úředníků, které jsou dostupné kliknutím na požadované oddělení v záložce "Obecní úřad" na levé horní liště.
  E-podatelna je určena pro podání oficiálních žádostí, případne zaslání dokumentů, které vyžadují přítomnost elektronického podpisu.

  Děkujeme


  BYTY V DOMĚ S PEČOVATELSKOU
  SLUŽBOU

  Z důvodu aktualizování seznamu zájemců o byty sdělujeme následující:

  Všichni občané, kteří mají zájem o byt v domě s pečovatelskou službou, nechť svou žádost každoročně obnoví na sociálním odboru OÚ, dveře č.4

  Všichni občané, kteří mají zájem o obecní byt, nechť svou žádost každoročně obnoví u tajemnice OÚ, dveře č.3


   


  epodatelna@obecalbre...
  Abivia.cz  Upozornění k odstranění a okleštění stromoví

  a jiných porostů


  ================================================================================

  Sdělení občanům obce Albrechtice, m.č. Zámostí.

  V souvislosti s plánovanou akcí „Splašková kanalizace obce Albrechtice - m.č. Zámostí, I.etapa Zámostí - Sever“ Vám sdělujeme, že dne 4.9.2014 byly zahájeny stavební práce. Hlavním dodavatelem stavebních prací je firma Sdružení Kanalizace Albrechtice, ALPINE BAU CZ, s.r.o. se sídlem Jiráskova 613/13, Valašské Meziříčí, 757 01. V této souvislosti Vás upozorňuji, že oprávněné osoby, včetně projektanta a osob technického dozoru zajišťující realizaci uvedené stavby, se při jednání s občany budou prokazovat svým průkazem totožnosti (OP).
  Kontaktní osoby zhotovitele. p. Zembol - tel: 737222219, p.Kukucz - tel: 777757152, p.Micza - tel: 734 799 315
  Předpokládaný časový harmonogram výstavby, včetně situačního výkresu je zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce Albrechtice.
  V této souvislosti Vás dále žádám o obezřetnost při možném nekalém jednání jiných subjektů vydávajících se za zhotovitele díla, případně za zaměstnance oprávněné jednat za investora. V případě výskytu podezřelých osob neprodleně volejte Obecní policii Albrechtice tel: 723235691, případně PČR Těrlicko tel:596423067 nebo OÚ Albrechtice 596428448. V Albrechticích:4.9.2014

  Harmonogram stavebních prací
  Katastrální situace stavby

  Ing.Vladislav Šipula
  ================================================================================


  ================================================================================

  Oznámení o provádění prací na vysokotlakovém plynovodu

  Dne 17.7.2014 bude prováděna oprava vysokotlakového plynovodu v Albrechticích na ul. Pardubická. Více informací naleznete zde.

  Ing. Táňa Wojtynová, ŽP
  ================================================================================  ================================================================================

  Hledám nového páníčka

  Dne 26.6.2014 byl odchycen strážníky OP, v části obce sídliště, pes (kříženec labradora), který je středního vzrůstu, přítulný a slyší na povely. Pes byl převezen do psího útulku v Dětmarovicích.

  V případě Vašeho zájmu, se můžete obrátit na referentku ŽP Ing. Táňu Wojtynovou anebo přímo na psí útulek v Dětmarovicích:

  Útulek pro opuštěné psy Dětmarovice
  Dětmarovice 1168, PSČ:735 71.

  Tel.: 596 542 239, 724 266 257
  E-mail: utulekpsi.detmarovice@seznam.cz
  Facebook: Psí útulek Dětmarovice (okr. Karviná)

  Provozní doba: každý den včetně víkendů a svátků od 8.00 h do 15.00 h  ================================================================================

  PSÍ ÚTULEK V DĚTMAROVICÍCH

  Vážení občané,
  rádi bychom Vás upozornili na novou funkci našich webových stránek. V sekci "Nalezení psi" se nyní nachází automatický aktualizovaný seznam nalezených psů na území obce Albrechtice a blízkého okolí.

  Ing. Táňa Wojtynová, ŽP
  ================================================================================

  MAS POBESKYDÍ

  Rada obce Albrechtice vzala na vědomí žádost o zařazení správního obvodu obce Albrechtice do působnosti MAS Pobeskydí pro nové programové období 2014 – 2020. Dále doporučila Zastupitelstvu obce Albrechtice rozhodnout o zařazení správního území obce Albrechtice do území působnosti Místní akční skupiny Pobeskydí – zájmové sdružení právnických osob, IČ: 712 12 612, se sídlem 739 53 Třanovice čp. 1, na období 2014 – 2020.

  Zároveň MAS Pobeskydí vyjádřilo potřebu nalezení dalších nových členů na území naší obce, kteří by pomohli řešit problémy a potřeby obyvatel Pobeskydí. O tom, kdo se může stát členem MAS Pobeskydí a za jakých podmínek, se můžete dočíst zde. Součástí tohoto dokumentu je také Přihláška ke členství.

  Ing. Táňa Wojtynová, ŽP ================================================================================

  ZMĚNA SVOZU ODPADŮ ZE 110L A 1100L NÁDOB

  Vážení občané,
  chtěla bych Vás informovat o změně svozu odpadů ze 110 l a 1100 l nádob. Nyní bude probíhat svoz těchto odpadů pouze ve čtvrteční dny každého týdne.

  Ing. Táňa Wojtynová, ŽP
  ================================================================================

  NEVYUŽÍVANÝ SPOJ

  Vážení občané,
  rádi bychom Vás upozornili na nevyužívaný spoj jedoucí v 7:05 z Albrechtice, sídliště. Dále Vás chceme informovat o vzniku nového spoje linky 402 jedoucí v 7:25 z Životice, točna Pacalůvka, který kontunuálně navazuje ze zastávky Bludovice,pod kopcem na linku 415 ze zastávky Podlesí, Okrajová u garáží a jede do oblasti horního gymnázium, hotelové školy (Podlesí, zdr.středisko, Podlesí, Nad Terasou) dále k průmyslové škole (Město,střed) a následně k nemocnici. Tento spoj byl vytvořen pro možnost přímého spojení ze Životic na Podlesí a Město bez nutnosti přestupu na Těšínské a přecházení frekventované cesty. Na tento spoj je možno právě v zastávce Životice, točna Pacalůvka přestoupit ze spojů z Albrechtic, a to především ze spoje 7:08 ze Stonavy,Nový Svět.

  Ing. Táňa Wojtynová, ŽP
  ================================================================================

  ================================================================================

  ================================================================================

  Obec A l b r e c h t i c e leží asi 8 km jižně od města Karviné na severním okraji Těšínské pahorkatiny, v malebném údolí, kterým protéká řeka Stonávka s jejím pravobřežním přítokem Chotěbuzkou. Průměrná nadmořská výška území se pohybuje mezi 260-280 m n. m.

  Rozloha obce činí 12,69 km2 a v současné době zde žije okolo 4.000 obyvatel. Archeologickými nálezy zde byla doložena mladší doba kamenná (pazourkovou industrií) a keramické nálezy svědčí o nepřetržitém osídlení od 9. století. Nejstarší písemná zpráva se však dochovala až z r. 1447, v níž se dovídáme, že v té době byla obec již zemanskou vsí s farním kostelem. Název obce je možno vztahovat k příjmení Albrechta, podkomořího Těšínského knížectví, který zde vystupoval po r. 1322 jako svědek v soudních protokolech. Od r. 1461 se Albrechtice připomínají u města Těšína a od r. 1693 se staly součástí Karvinského panství. Do r. 1952 příslušely soudnímu okresu Fryštátu, pak do r. 1960 okresu Č. Těšín a posléze okresu Karviná.

  Další informace o historii obce se dozvíte zde.

  rectangle 180x150
    hledej firmu nebo produkt     
       
  Navštivte naši fotogalerii, kde najdete nejkrásnější zákoutí Albrechtic.

    fotogalerie
  + Státní správa
  + Senát Parlamentu ČR
  + Pražský hrad
  + Úřad vlády České republiky
  + Krajský úřad MSK

  + Ministerstva ČR

  + Jízdní řády
  + ODIS ODIS je dopravní systém zahrnující linky příměstské i městské dopravy a železnici. Jeho hlavním charakteristickým znakem je jednotný přestupní tarifní systém, umožňující uskutečnit cestu na jeden jízdní doklad s potřebnými přestupy, a to bez ohledu na zvolený dopravní prostředek a dopravce.
  + Výluky na tratích
  + Doprava v Havířově
  + Telefonní seznam
  + Připojení k Internetu