Domů Knihovna Spolky Úřední deska Informační tabule Tiskopisy Nalezení psi Územní plán Albrechtice
 
 Obec Albrechtice
Obecní 186
735 43 Albrechtice

tel. +420 596 428 448
tel. +420 596 428 455
id datové schránky: tudbvzd

 • Telefon Podatelna
  +420 595 170 637

 • Fax
  +420 596 428 477

  Stavební úřad
  Kostelní 501
  735 43 Albrechtice

 • Vedoucí stavebního úřadu
  +420 595 170 517

 • Stavební úřad
  +420 595 170 067

  Klapky jednotlivých oddělení naleznete zde

  e-mail: sekretariat@obecalbre... tajemnik@obecalbre...

  IČO: 297 429
  Bankovní spojení:
  ČS Karviná
  Číslo účtu:
  1721599329/0800
 •  


  ÚŘEDNÍ DNY
  Pondělí 8:00 - 12:00
  a 12:30-17:00

  Středa 8:00 - 12:00
  a 12:30-17:00


  PODATELNA
  Podatelna je v pátky pro veřejnost přístupná do 13:00 hod.

  Elektronický přístup do knižního katalogu
  Vážení spoluobčané, od měsíce listopadu můžete nahlížet do knižního katalogu obecní knihovny v Albrechticích prostřednictvím webových stránek www.albrechtice.knihovna.info. Po jejich zobrazení zvolte z nabídky v horním řádku ?Online katalog?. Zobrazí se formulář k přihlášení ? vepište podle požadavku ?Příjmení?, ?Jméno? a do políčka ?KOD? vepište číslo vaší průkazky. Nyní můžete nahlížet do vaší karty, prohlídnout si, jaké tituly máte zapůjčeny, kdy vyprší výpůjční doba nebo si můžete požadovaný titul objednat (po jeho vrácení do knihovny vám bude rezervován). Pokud kliknete v nabídce v horním řádku na ?Jednoduché hledání?, můžete podle nastavených podmínek vyhledávat, jaké knihy jsou v naší knihovně k dispozici. Ludmila Hajduová, knihovnice

  NAPIŠTE NÁM
  Žádáme občany, aby pro své dotazy, upozornění, případně žádosti o informace využívali přednostně e-mailové adresy jednotlivých úředníků, které jsou dostupné kliknutím na požadované oddělení v záložce "Obecní úřad" na levé horní liště.
  E-podatelna je určena pro podání oficiálních žádostí, případne zaslání dokumentů, které vyžadují přítomnost elektronického podpisu.

  Děkujeme


  BYTY V DOMĚ S PEČOVATELSKOU
  SLUŽBOU

  Z důvodu aktualizování seznamu zájemců o byty sdělujeme následující:

  Všichni občané, kteří mají zájem o byt v domě s pečovatelskou službou, nechť svou žádost každoročně obnoví na sociálním odboru OÚ, dveře č.4

  Všichni občané, kteří mají zájem o obecní byt, nechť svou žádost každoročně obnoví u tajemnice OÚ, dveře č.3


   


  epodatelna@obecalbre...
  Abivia.cz


  ================================================================================

  OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY

  Oznámení

  Mapka

  ================================================================================

  Výzva Policie ČR

  V sobotu dne 29.11.2014 v době kolem 16:50 hodin v obci Albrechtice na Karvinsku na ulici Hlavní ve směru od Stonavy na Havířov nezjištěné vozidlo narazilo pravou přední části do chodkyně ročník 1947. Ta v daný okamžik přecházela komunikaci, z pohledu řidiče, zleva doprava a již docházela k chodníku. Neznámý řidič vozidlo nezastavil a z místa nehody ujel, aniž by zraněné chodkyni poskytl první pomoc. Zraněná žena byla následně převezena k hospitalizaci do NsP Havířov. V daném případě by se mohlo jednat o osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Felicia, tmavé barvy. Vozidlo má poškozenou pravou stranu a je bez pravého zpětného zrcátka. Policie žádá svědky dopravní nehody, ale i všímavé občany, kteří zaregistrovali ve svém okolí takto poškozené vozidlo, aby telefonicky kontaktovali vyšetřujícího komisaře por. Bc. Zdenka Volka, telefon 596 805 519 nebo linku 158. Vítá se i osobní kontakt na policejní služebně obvodního oddělení Havířov 1, ulice Sv. Čecha č. 1, 3 OOK-SKPV.

  ================================================================================

  Moravskoslezský kraj zlepšuje podmínky pro třídění

  ================================================================================

  Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků


  ================================================================================

  Reakce k letáku politického hnutí ANO – tohle jsou Albrechtice

  Vyjádření k odprodeji a následně odkoupení hasičské zbrojnice zpět do majetku obce.

  Prodej části stavby, občanské vybavenosti „Hasičská zbrojnice“ č.p. 614, nacházející se na pozemku parc. č. 63/2 a přilehlého pozemku parc. č. 64/2 v k.ú. Albrechtice u Českého Těšína byl v souladu se zákonem o obcích schválen usnesením číslo 16/97 Zastupitelstva obce Albrechtice ze dne 23.9.1997. Kupní smlouva s kupujícím - spol. Hans-Mode s.r.o. - byla uzavřena dne 1.11.2000 tj. až po zaplacení poslední splátky kupní ceny, která činila celkem 2.113.408,- Kč. Hodnota dle tehdy platného znaleckého posudku č.1685-175/97 činila celkem 1.788.870,- Kč. V únoru 2013 jsme obdrželi nabídku jednatelky společnosti SUNN MORAVIA s.r.o. – Renáty Benešové, odkoupit budovu zpět za cenu 3.450.000,- Kč. Obec Albrechtice objednala u znalce posudek, aby bylo možné porovnat cenu nabízenou p.Benešovou a skutečnou hodnotou nemovitosti. Hodnota dle znaleckého posudku č.2387-032/13 činila celkem 3.520.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Albrechtice je členem Integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje, tvoří ji cca 50 členů, z toho 22 členů ve výjezdní jednotce, a stávající prostory hasičské zbrojnice již byly pro ně nedostačující, Zastupitelstvo obce Albrechtice (po předchozí osobní prohlídce prostor nabízí p. Benešovou) schválilo dne 23.4.2013 usnesením číslo 15, bod 9 koupi nemovitosti č.p. 614 na pozemku p.č. 63/2 a pozemků p.č. 63/2 a 64/2 v k.ú. Albrechtice u Českého Těšína, za oboustranně dohodnutou cenu ve výši 3.450.000,- Kč. Není to tak, jak někteří představitelé politického hnutí ANO tvrdí, že obec levně v roce 1997 prodala a v roce 2013 několikanásobně dráž odkoupila. Společnost SUNN MORAVIA, s.r.o. byla vlastníkem této nemovitosti od 6.3.2009 a provedla kompletní rekonstrukci – nové topení, příčky, kompletní stavební úpravy včetně podhledů s úspornými svítidly, dlažby v celém objektu, nové koupelny v přízemí i 1. patře včetně samostatných bojlerů a díky tomu možnosti úspory vody, plastová okna, nové dveře včetně vstupních, plynový kotel DAKON s elektronickým ovládáním a v roce 2012 nový nátěr fasády a mnoho dalšího. Dále je třeba si uvědomit, že cena nemovitostí stále roste – v roce 1997 hodnota pozemků p.č. 63/2 a 64/2 činila 54.930,- Kč a v roce 2013 hodnota těchto pozemků činila již 140.950,- Kč. (nárůst o 86.020,- Kč). Ref. oddělení majetkoprávního

  Podivných informací je v letáku politického hnutí „ANO - tohle jsou Albrechtice“ více, jako např., že zahájili jednání ve věci umístění bankomatu v obci a bankou bylo již místo vybráno. Zajímalo by nás kde, protože starosta obce s pracovníky úřadu jednal s bankou a nabídl dva prostory. Banka nyní rozhoduje, který bude pro ni výhodnější. Možná budou bankomaty v obci dva…

  K pokácenému stromu u ZŠ a MŠ Albrechtice na ulici Školní, bylo již reagováno na stránkách obce www.obecalbrechtice.cz.

  Poslední poznámku k tomuto letáku: Píší, že neusilují o žádné funkce či posty a nehodlají v tomto duchu uzavírat žádné politické dohody. Máme tomu rozumět, že nechtějí ani žádnou zodpovědnost? Jen kritizovat ?

  starosta obce
  ================================================================================

  Vyjádření k pokácenému stromu před vstupem do budovy základní školy

  Obec Albrechtice se cítí být povinna reagovat na otázky, které se objevily v souvislosti s pokáceným javorem, jenž se nacházel před vstupem do budovy základní školy. Vzhledem k vážnému poškození a značně chatrnému zdraví stromu, byla obec nucena nechat tento pokácet. Bylo jen otázkou času, než některá z padajících větví někomu vážně ublíží. Řada občanů poukazuje na fakt, že tento strom rostl desítky let, patřil mezi symboly školy a nyní padl pod řetězy motorových pil. Tuto skutečnost nelze přehlédnout, ale zajistit bezpečí našich obyvatel a především dětí, které pod tímto stromem každodenně procházejí, je pro obec prioritní. Domníváme se, že lidské zdraví má přednost před život ohrožujícím majestátem symbolu školy.

  Pokácení stromu mohlo být uskutečněno jen na základě povolení vydaného orgánem ochrany přírody:

  Obec Albrechtice požádala dne 24. 6. 2014 orgán ochrany přírody o povolení ke kácení 1 ks javoru mléč o obvodu kmene 198 cm ve výšce 1,3 m nad zemí na pozemku parc. č. 1114/10 v k. ú. Albrechtice u Českého Těšína, na němž předmětná dřevina roste. Žádost byla posouzena v celém rozsahu.

  Důvody uvedené žadatelem v žádosti byly ověřeny, orgánem ochrany přírody a odborníkem na péči o stromy, při obhlídce na místě provedené dne 24. 6 . 2014, kde bylo shledáno, že žádost o povolení ke kácení je důvodná, neboť předmětná dřevina byla z velké části suchá, tvořena z 50 % suchými větvemi, které byly rovnoměrně v celém objemu koruny a z důvodu prosychání se v rozvětvení začaly objevovat počáteční stádia hnilob. Dřevina měla výrazně sníženou vitalitu a zcela suchá byla i kosterní větev, kdy i vrcholové větve tvořily jen krátké brachyblasty.

  Je potřeba zdůraznit fakt, že javor rostl u vstupu do základní školy. V případě pouhých ořezů suchých větví, by došlo k výraznému nevyvážení koruny a tím i ke snížení stability stromu.Vzhledem k vytíženosti areálu základní školy, zde existovalo nezanedbatelné riziko vážného zranění či dokonce úmrtí osob pohybujících se v tomto areálu. S ohledem na tyto skutečnosti orgány ochrany přírody povolil kácení dřeviny mimo období vegetačního klidu, kdy se zpravidla kácení dřevin provádí.

  V Albrechticích dne 6.10.2014, Ing. Táňa Wojtynová


  ================================================================================

  Upozornění k odstranění a okleštění stromoví

  a jiných porostů


  ================================================================================

  Sdělení občanům obce Albrechtice, m.č. Zámostí.

  V souvislosti s plánovanou akcí „Splašková kanalizace obce Albrechtice - m.č. Zámostí, I.etapa Zámostí - Sever“ Vám sdělujeme, že dne 4.9.2014 byly zahájeny stavební práce. Hlavním dodavatelem stavebních prací je firma Sdružení Kanalizace Albrechtice, ALPINE BAU CZ, s.r.o. se sídlem Jiráskova 613/13, Valašské Meziříčí, 757 01. V této souvislosti Vás upozorňuji, že oprávněné osoby, včetně projektanta a osob technického dozoru zajišťující realizaci uvedené stavby, se při jednání s občany budou prokazovat svým průkazem totožnosti (OP).
  Kontaktní osoby zhotovitele. p. Zembol - tel: 737222219, p.Kukucz - tel: 777757152, p.Micza - tel: 734 799 315
  Předpokládaný časový harmonogram výstavby, včetně situačního výkresu je zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce Albrechtice.
  V této souvislosti Vás dále žádám o obezřetnost při možném nekalém jednání jiných subjektů vydávajících se za zhotovitele díla, případně za zaměstnance oprávněné jednat za investora. V případě výskytu podezřelých osob neprodleně volejte Obecní policii Albrechtice tel: 723235691, případně PČR Těrlicko tel:596423067 nebo OÚ Albrechtice 596428448. V Albrechticích:4.9.2014

  Harmonogram stavebních prací
  Katastrální situace stavby

  Ing.Vladislav Šipula
  ================================================================================


  ================================================================================  ================================================================================

  Hledám nového páníčka

  Dne 26.6.2014 byl odchycen strážníky OP, v části obce sídliště, pes (kříženec labradora), který je středního vzrůstu, přítulný a slyší na povely. Pes byl převezen do psího útulku v Dětmarovicích.

  V případě Vašeho zájmu, se můžete obrátit na referentku ŽP Ing. Táňu Wojtynovou anebo přímo na psí útulek v Dětmarovicích:

  Útulek pro opuštěné psy Dětmarovice
  Dětmarovice 1168, PSČ:735 71.

  Tel.: 596 542 239, 724 266 257
  E-mail: utulekpsi.detmarovice@seznam.cz
  Facebook: Psí útulek Dětmarovice (okr. Karviná)

  Provozní doba: každý den včetně víkendů a svátků od 8.00 h do 15.00 h  ================================================================================

  PSÍ ÚTULEK V DĚTMAROVICÍCH

  Vážení občané,
  rádi bychom Vás upozornili na novou funkci našich webových stránek. V sekci "Nalezení psi" se nyní nachází automatický aktualizovaný seznam nalezených psů na území obce Albrechtice a blízkého okolí.

  Ing. Táňa Wojtynová, ŽP
  ================================================================================

  MAS POBESKYDÍ

  Rada obce Albrechtice vzala na vědomí žádost o zařazení správního obvodu obce Albrechtice do působnosti MAS Pobeskydí pro nové programové období 2014 – 2020. Dále doporučila Zastupitelstvu obce Albrechtice rozhodnout o zařazení správního území obce Albrechtice do území působnosti Místní akční skupiny Pobeskydí – zájmové sdružení právnických osob, IČ: 712 12 612, se sídlem 739 53 Třanovice čp. 1, na období 2014 – 2020.

  Zároveň MAS Pobeskydí vyjádřilo potřebu nalezení dalších nových členů na území naší obce, kteří by pomohli řešit problémy a potřeby obyvatel Pobeskydí. O tom, kdo se může stát členem MAS Pobeskydí a za jakých podmínek, se můžete dočíst zde. Součástí tohoto dokumentu je také Přihláška ke členství.

  Ing. Táňa Wojtynová, ŽP ================================================================================

  ZMĚNA SVOZU ODPADŮ ZE 110L A 1100L NÁDOB

  Vážení občané,
  chtěla bych Vás informovat o změně svozu odpadů ze 110 l a 1100 l nádob. Nyní bude probíhat svoz těchto odpadů pouze ve čtvrteční dny každého týdne.

  Ing. Táňa Wojtynová, ŽP
  ================================================================================

  NEVYUŽÍVANÝ SPOJ

  Vážení občané,
  rádi bychom Vás upozornili na nevyužívaný spoj jedoucí v 7:05 z Albrechtice, sídliště. Dále Vás chceme informovat o vzniku nového spoje linky 402 jedoucí v 7:25 z Životice, točna Pacalůvka, který kontunuálně navazuje ze zastávky Bludovice,pod kopcem na linku 415 ze zastávky Podlesí, Okrajová u garáží a jede do oblasti horního gymnázium, hotelové školy (Podlesí, zdr.středisko, Podlesí, Nad Terasou) dále k průmyslové škole (Město,střed) a následně k nemocnici. Tento spoj byl vytvořen pro možnost přímého spojení ze Životic na Podlesí a Město bez nutnosti přestupu na Těšínské a přecházení frekventované cesty. Na tento spoj je možno právě v zastávce Životice, točna Pacalůvka přestoupit ze spojů z Albrechtic, a to především ze spoje 7:08 ze Stonavy,Nový Svět.

  Ing. Táňa Wojtynová, ŽP
  ================================================================================

  ================================================================================

  ================================================================================

  Obec A l b r e c h t i c e leží asi 8 km jižně od města Karviné na severním okraji Těšínské pahorkatiny, v malebném údolí, kterým protéká řeka Stonávka s jejím pravobřežním přítokem Chotěbuzkou. Průměrná nadmořská výška území se pohybuje mezi 260-280 m n. m.

  Rozloha obce činí 12,69 km2 a v současné době zde žije okolo 4.000 obyvatel. Archeologickými nálezy zde byla doložena mladší doba kamenná (pazourkovou industrií) a keramické nálezy svědčí o nepřetržitém osídlení od 9. století. Nejstarší písemná zpráva se však dochovala až z r. 1447, v níž se dovídáme, že v té době byla obec již zemanskou vsí s farním kostelem. Název obce je možno vztahovat k příjmení Albrechta, podkomořího Těšínského knížectví, který zde vystupoval po r. 1322 jako svědek v soudních protokolech. Od r. 1461 se Albrechtice připomínají u města Těšína a od r. 1693 se staly součástí Karvinského panství. Do r. 1952 příslušely soudnímu okresu Fryštátu, pak do r. 1960 okresu Č. Těšín a posléze okresu Karviná.

  Další informace o historii obce se dozvíte zde.

  rectangle 180x150
    hledej firmu nebo produkt     
       
  Navštivte naši fotogalerii, kde najdete nejkrásnější zákoutí Albrechtic.

    fotogalerie
  + Státní správa
  + Senát Parlamentu ČR
  + Pražský hrad
  + Úřad vlády České republiky
  + Krajský úřad MSK

  + Ministerstva ČR

  + Jízdní řády
  + ODIS ODIS je dopravní systém zahrnující linky příměstské i městské dopravy a železnici. Jeho hlavním charakteristickým znakem je jednotný přestupní tarifní systém, umožňující uskutečnit cestu na jeden jízdní doklad s potřebnými přestupy, a to bez ohledu na zvolený dopravní prostředek a dopravce.
  + Výluky na tratích
  + Doprava v Havířově
  + Telefonní seznam
  + Připojení k Internetu