Domů Knihovna Spolky Úřední deska Informační tabule Tiskopisy Nalezení psi Územní plán Albrechtice
 
 Obec Albrechtice
Obecní 186
735 43 Albrechtice

tel. +420 596 428 448
tel. +420 596 428 455
id datové schránky: tudbvzd

 • Telefon Podatelna
  +420 595 170 637

 • Fax
  +420 596 428 477

  Stavební úřad
  Kostelní 501
  735 43 Albrechtice

 • Vedoucí stavebního úřadu
  +420 595 170 517

 • Stavební úřad
  +420 595 170 067

  Klapky jednotlivých oddělení naleznete zde

  e-mail: sekretariat@obecalbre... tajemnik@obecalbre...

  IČO: 297 429
  Bankovní spojení:
  ČS Karviná
  Číslo účtu:
  1721599329/0800
 •  


  ÚŘEDNÍ DNY
  Pondělí 8:00 - 12:00
  a 12:30-17:00

  Středa 8:00 - 12:00
  a 12:30-17:00


  PODATELNA
  Podatelna je v pátky pro veřejnost přístupná do 13:00 hod.

  Elektronický přístup do knižního katalogu
  Vážení spoluobčané, od měsíce listopadu můžete nahlížet do knižního katalogu obecní knihovny v Albrechticích prostřednictvím webových stránek www.albrechtice.knihovna.info. Po jejich zobrazení zvolte z nabídky v horním řádku ?Online katalog?. Zobrazí se formulář k přihlášení ? vepište podle požadavku ?Příjmení?, ?Jméno? a do políčka ?KOD? vepište číslo vaší průkazky. Nyní můžete nahlížet do vaší karty, prohlídnout si, jaké tituly máte zapůjčeny, kdy vyprší výpůjční doba nebo si můžete požadovaný titul objednat (po jeho vrácení do knihovny vám bude rezervován). Pokud kliknete v nabídce v horním řádku na ?Jednoduché hledání?, můžete podle nastavených podmínek vyhledávat, jaké knihy jsou v naší knihovně k dispozici. Ludmila Hajduová, knihovnice

  NAPIŠTE NÁM
  Žádáme občany, aby pro své dotazy, upozornění, případně žádosti o informace využívali přednostně e-mailové adresy jednotlivých úředníků, které jsou dostupné kliknutím na požadované oddělení v záložce "Obecní úřad" na levé horní liště.
  E-podatelna je určena pro podání oficiálních žádostí, případne zaslání dokumentů, které vyžadují přítomnost elektronického podpisu.

  Děkujeme


  BYTY V DOMĚ S PEČOVATELSKOU
  SLUŽBOU

  Z důvodu aktualizování seznamu zájemců o byty sdělujeme následující:

  Všichni občané, kteří mají zájem o byt v domě s pečovatelskou službou, nechť svou žádost každoročně obnoví na sociálním odboru OÚ, dveře č.4

  Všichni občané, kteří mají zájem o obecní byt, nechť svou žádost každoročně obnoví u tajemnice OÚ, dveře č.3


   


  epodatelna@obecalbre...
  Abivia.cz


  ZTRACENÁ FENA - BULHARSKÝ BARAK

  Vážení občané,
  rádi bychom Vás požádali o spolupráci při hledání ztracené fenky jménem Stefi. Jedná se o štěně loveckého psa, plemene Bulharský Barak, která se ztratila v sobotu 12.4.2014 v odpoledních hodinách v Albrechticích u Českého Těšína v části Paseky. Fenka je 7 měsíců stará, střední plemeno, zrzavé barvy, bílá náprsenka, dlouhý ocas.


  Ing. Táňa Wojtynová, ŽP

  ================================================================================

  Seminář pro vlastníky lesů a odborné lesní hospodáře

  Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, také letos uspořádá ve dnech 6. března 2014 v Bruntále a 7. března 2014 v Ostravě seminář “Dotace do lesů a myslivosti v roce 2014“ určený pro vlastníky lesa a odborné lesní hospodáře. Cílem tohoto setkání je informovat odbornou veřejnost o možnostech čerpání finančních prostředků z rozpočtu kraje dle dotačního programu "Příspěvky na hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2014", o možnostech čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu a taktéž informace o povinnostech vlastníků při uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.

  Bližší informace a program jsou uvedeny zde.
  Ing. Táňa Wojtynová, ŽP

  ================================================================================

  PSÍ ÚTULEK V DĚTMAROVICÍCH

  Vážení občané,
  rádi bychom Vás upozornili na novou funkci našich webových stránek. V sekci "Nalezení psi" se nyní nachází automatický aktualizovaný seznam nalezených psů na území obce Albrechtice a blízkého okolí.

  Ing. Táňa Wojtynová, ŽP
  ================================================================================

  MAS POBESKYDÍ

  Rada obce Albrechtice vzala na vědomí žádost o zařazení správního obvodu obce Albrechtice do působnosti MAS Pobeskydí pro nové programové období 2014 – 2020. Dále doporučila Zastupitelstvu obce Albrechtice rozhodnout o zařazení správního území obce Albrechtice do území působnosti Místní akční skupiny Pobeskydí – zájmové sdružení právnických osob, IČ: 712 12 612, se sídlem 739 53 Třanovice čp. 1, na období 2014 – 2020.

  Zároveň MAS Pobeskydí vyjádřilo potřebu nalezení dalších nových členů na území naší obce, kteří by pomohli řešit problémy a potřeby obyvatel Pobeskydí. O tom, kdo se může stát členem MAS Pobeskydí a za jakých podmínek, se můžete dočíst zde. Součástí tohoto dokumentu je také Přihláška ke členství.

  Ing. Táňa Wojtynová, ŽP ================================================================================

  ZMĚNA SVOZU ODPADŮ ZE 110L A 1100L NÁDOB

  Vážení občané,
  chtěla bych Vás informovat o změně svozu odpadů ze 110 l a 1100 l nádob. Nyní bude probíhat svoz těchto odpadů pouze ve čtvrteční dny každého týdne.

  Ing. Táňa Wojtynová, ŽP
  ================================================================================

  NEVYUŽÍVANÝ SPOJ

  Vážení občané,
  rádi bychom Vás upozornili na nevyužívaný spoj jedoucí v 7:05 z Albrechtice, sídliště. Dále Vás chceme informovat o vzniku nového spoje linky 402 jedoucí v 7:25 z Životice, točna Pacalůvka, který kontunuálně navazuje ze zastávky Bludovice,pod kopcem na linku 415 ze zastávky Podlesí, Okrajová u garáží a jede do oblasti horního gymnázium, hotelové školy (Podlesí, zdr.středisko, Podlesí, Nad Terasou) dále k průmyslové škole (Město,střed) a následně k nemocnici. Tento spoj byl vytvořen pro možnost přímého spojení ze Životic na Podlesí a Město bez nutnosti přestupu na Těšínské a přecházení frekventované cesty. Na tento spoj je možno právě v zastávce Životice, točna Pacalůvka přestoupit ze spojů z Albrechtic, a to především ze spoje 7:08 ze Stonavy,Nový Svět.

  Ing. Táňa Wojtynová, ŽP
  ================================================================================

  ================================================================================

  ================================================================================

  Obec A l b r e c h t i c e leží asi 8 km jižně od města Karviné na severním okraji Těšínské pahorkatiny, v malebném údolí, kterým protéká řeka Stonávka s jejím pravobřežním přítokem Chotěbuzkou. Průměrná nadmořská výška území se pohybuje mezi 260-280 m n. m.

  Rozloha obce činí 12,69 km2 a v současné době zde žije okolo 4.000 obyvatel. Archeologickými nálezy zde byla doložena mladší doba kamenná (pazourkovou industrií) a keramické nálezy svědčí o nepřetržitém osídlení od 9. století. Nejstarší písemná zpráva se však dochovala až z r. 1447, v níž se dovídáme, že v té době byla obec již zemanskou vsí s farním kostelem. Název obce je možno vztahovat k příjmení Albrechta, podkomořího Těšínského knížectví, který zde vystupoval po r. 1322 jako svědek v soudních protokolech. Od r. 1461 se Albrechtice připomínají u města Těšína a od r. 1693 se staly součástí Karvinského panství. Do r. 1952 příslušely soudnímu okresu Fryštátu, pak do r. 1960 okresu Č. Těšín a posléze okresu Karviná.

  Další informace o historii obce se dozvíte zde.

  rectangle 180x150
    hledej firmu nebo produkt     
       
  Navštivte naši fotogalerii, kde najdete nejkrásnější zákoutí Albrechtic.

    fotogalerie
  + Státní správa
  + Senát Parlamentu ČR
  + Pražský hrad
  + Úřad vlády České republiky
  + Krajský úřad MSK

  + Ministerstva ČR

  + Jízdní řády
  + ODIS ODIS je dopravní systém zahrnující linky příměstské i městské dopravy a železnici. Jeho hlavním charakteristickým znakem je jednotný přestupní tarifní systém, umožňující uskutečnit cestu na jeden jízdní doklad s potřebnými přestupy, a to bez ohledu na zvolený dopravní prostředek a dopravce.
  + Výluky na tratích
  + Doprava v Havířově
  + Telefonní seznam
  + Připojení k Internetu